Συναντήσεις για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στην Π.Ε Δράμας