Τα ενεργειακά κόστη… συμπαρασύρουν τις τιμές και στα αγροτικά προϊόντα