Τέλος η υποχρεωτικότητα της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους