Το σύνδρομο των φωτοβολταϊκών: Οι παγίδες για την τσέπη των καταναλωτών