Τροποποιούνται και μείωνονται τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας