Ξεκίνησε η διαδικασία των δηλώσεων για τις παγκύπριες εξετάσεις