Χρίστος Κληρίδης για τα δικηγορικά γραφεία με εμπλοκή σε πολιτογραφήσεις επενδυτών