Έπαιρναν 3,000 ευρώ για κάθε παιδί που αναγνώριζαν ως δικό τους