Επίδομα βενζίνης: «Από το τίποτα κάτι είναι κι αυτό», λέει πολίτης