Επίσκεψη Νούλαντ στην Κύπρο: Ενδιαφέρον για τα ενεργειακά με ζέσταμα του Κυπρικαού