Έρευνες για το περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από μαθήτριες