Γαλλία: Οι νέοι κινητοποιούνται… αλλά όχι για τις προεδρικές εκλογές…