Γαλλικές Εκλογές: Ο πληθωρισμός, η αύξηση της τιμής των καυσίμων και η αγοραστική δύναμη των Γάλλων