Γιώργος Φίλης: Θα γίνει και ο EASTMED. Θα μας αναγκάσουν οι ξένοι να τον κάνουμε