Γιώργος Ρωμανός: Κράτος εναντίον Κράτους στο ΣτΕ για το πρόστιμο των 100 Ευρώ