Η ανεργία των νέων και οι πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπισή της