Η Αστυνομία για την πορεία των ερευνών για πολιτογραφήσεις