Η διακοπή των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία 220 δισ. ευρώ