Η Gazprom κλείνει τις κάνουλες σε Πολωνία και Βουλγαρία