Η Γιώτα Καπαρή για τα προβλήματα των διοργανωτών εκδηλώσεων