Η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο “αν έχει καλό εξοπλισμό”