Η σωστή χρήση θα κάνει τη διαφορά στους λογαριασμούς ρεύματος