Κανένα ίχνος από τις έρευνες για εντοπισμό των 11 παιδιών που εξαφανίστηκαν