Καρούσος και Μουσιούττας στο υπό ανέγερση γήπεδο της Λεμεσού