Κώστας Λάβδας, Να συμμαζευτούν οι Σταυροφόροι του Καναπέ. Χρειάζεται αποκλιμάκωση στην Ουκρανία