Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ «ΙΣΑΠΟΣΤΑΚΙΣΜΟΥΣ» ΣΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ