“Ο αγωγός East Med δεν θα γίνει ποτέ – Δώρο των ΗΠΑ στην Τουρκία για να μην φύγει από την δύση”