Ο Χριστόδουλος Πίπης για το αποτέλεσμα του προγράμματος στείρωσης γάτων από το 2017