Ο Χριστόδουλςο Πίπης για τους ελέγχους των κτηνιατρικών υπηρεσιών ενόψει Πάσχα