Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας τοποθετείται επι του σχεδίου νόμου για την Π.Φ.Υ.