Ο Πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα για την αύξηση των κονδυλίων για τις στηρώσεις γάτων