Ο υφυπουργός Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας