Οι δυνάμεις της ΕΦ σε σύγκριση με τον κατοχικό στρατό – Πώς διαμορφώνονται οι αναλογίες