Οι Λαζαρίνες της Αιανής Κοζάνης έψαλλαν τα κάλαντα του Λαζάρου στον Δήμαρχο Καβάλας