Πέφτουν «βροχή» οι διακοπές ρεύματος | Στους δύο απλήρωτους λογαριασμούς η εντολή!