Πλήρωση κενής θέσης λειτουργού στην ΑΝΑΔ με πληροφόρηση αιτούντων 11 χρόνια μετά