Ποια είναι η κατάσταση υγείας του Πούτιν; 59 γιατροί τον συνόδεψαν στα ταξίδια του