Πως το πετρέλαιο μεταφέρει την κρίση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στη Βαλτική και στο Καλίνιγκραντ συγκεκριμένα