Πρόταση ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το τμήμα Φυσικής στην Καβάλα