Πτωτική τάση των δεικτών, στα 37 έτη η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων