Σάββας Καλεντερίδης: Εκτιμήσεις για την εξέλιξη πολέμου Ουκρανίας και τις εδαφικές επιθυμίες Ρωσίας