Στάση αναμονής κρατά ο Βασίλης Λεμονίδης για τις Δημοτικές Εκλογές