Στέλλα Κυριακίδου στις Τομές στα Γεγονότα για νέα φάση πανδημίας