Στις Τομές στα Γεγονότα ο καθηγητής Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης