Στο έλεος του Θεού το μνημείο, το μουσείο «Γρίβα» και το πλοίο «Σειρήν»