Σύσκεψη για τον συντονισμό έργων του Δήμου και της ΔΕΔΑ στο κέντρο της πόλης