Συζήτηση στη Βουλή για την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με τον ιο HIV