Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα ερωτήματα της Μαλένας και της Ίριδας