Τεστ θετικό για τους αισθητήρες (PSIM) της FDI – Μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παράδοσής της