Τρόφιμα: Οι υψηλότερες τιμές όλων των εποχών σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ